AVALIACIÓNS

 

E. INFANTIL                       

E. PRIMARIA        

E.S.O.                         

ENTREV. PAIS               

MEDIA AVALIACIÓN                                                                        

                        27 DE OCTUBRO                        

                        --                          

1ª AVALIACIÓN                            

                                  17 DE DECEMBRO                       

     15 DE DECEMBRO     

    19 DE DECEMBRO     
2ª AVALIACIÓN                                                                 23 DE MARZO                       

      25 DE MARZO           

          07 DE ABRIL (t)        
3ª AVALIACIÓN                                                                ----------------------                                 

      10 DE XUÑO              

ESO: 15 DE XUÑO (t)

AVALIACIÓN FINAL                                                           15 DE XUÑO                          

      18 DE XUÑO              

 EI - EP: 19 DE XUÑO (m)     
EXÁMENES PENDENTES ESO                                                                                                    

     19 - 23 FEBREIRO     

4 - 6 DE MAIO.          

                                                  
EXÁMENES SETEMBRO 2015                                                                                                   

      DIAS: 1, 2, 3            

                                                  
Entrega CALIFICACIÓNS Exames de Setembro 2015

      DIA 4, ÁS 11,00 H.