DÍA DE LA PAZ

 ’Amor universal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra’.

Nesta celebración temos que contribuír a que ó colexio convértase en instrumento de paz e entendemento entre persoas de distinta formación, raza, cultura e relixión. Non hai que esquecer que a escola é o reflexo dunha sociedade coa que comparte defectos, pero nela tamén se educa para a vida e búscase desenvolver nos alumnos as capacidades e competencias necesarias para unha participación social activa.
Todos temos que contribuír, a través da educación, á concienciación de todos somos responsables na construción dun mundo mellor, un mundo máis xusto e máis humano que permita que todos os individuos teñan a mesma oportunidade de desenvolver plenamente as súas facultades no seo dunha sociedade democrática, libre, xusta, responsable e en paz.

Abaixo os muros que nos impiden construír un mundo máis xusto e en paz!