FESTIVAL A.P.A DE DANZA GALEGA FESTA DO LONGUEIRÓN

AGOSTO DE 2012

COA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS DA DANZA GALEGA DE BRENS, CORCUBIÓN, CEE, A CORUÑA, CULLEREDO, SADA E FISTERRA.

REALIZOUSE NON MARCO EXTRAORDINARIO DÁ PRAIA DA RIBEIRA E ANTE UN NUMEROSO PÚBLICO QUE ATEIGABA OS ARREDORES DO ARENAL NO QUE SE INSTALOU O PALCO PARA ESTA OCASIÓN.

VIDEOS DE LOS GRUPOS DE BAILE DEL COLEGIO

h