Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Ntra Sra del Carmen.

Fisterra (A Coruña)

  Actividades del APA  
 

JUNTA DIRECTIVA

Correo electrónico:

anpacarmenfisterra@hotmail.com

PRESIDENTA:

Dª SUSANA RODRÍGUEZ NEMIÑA

SECRETARIO:

Dº SILVIA SAR INSUA

TESORERA:

Dª SONIA MEDIN ESPIÑEIRA